Referensprojekt » Skandia

Rapporteringsservice som stöd i Skandias ITSM process. I detta projekt har vi tillhandahållit stöd i rapportutformning med Crystal Reports, samt levererat en
lösning som publicerar rapporterna på MS SharePoint Portal Server.
Rapportunderlaget hämtas från verktyget HP OpenView ServiceDesk.

Teknik: .NET, C#, SQL-Server, MS SharePoint Portal Server, Crystal Reports,
HP OpenView ServiceDesk.

För mer information kontakta kundansvarig:
Oskar Persson oskar.persson@alero.se