Om Alero

”Alero ska vara det företag vi alltid har velat jobba på!” Med den visionen startades Alero AB år 2002. Det uppstår en positiv spiral, för när vi anställda trivs blir Alero attraktivare för kunderna och då trivs vi ännu bättre.

Vi skapar lösningar som hjälper människor i deras vardagliga arbete.

Vår styrka ligger i tekniken, som är ett medel för att skapa lönsamhet och effektivitet för kunden, samt naturligtvis nöjda användare!