Referensprojekt » BTF

Utveckling av applikation för datainsamling, registrering och inläsning avdata om utförda transporter. Applikationen används av transportörerna för att
registrera data om och stämma av utförda transporter.
Användargränssnittet består av en Windows klient. Systemet har dels gränssnitt för att
manuellt mata in fraktsedlar och dels för att läsa in skannade fraktsedlar.

Teknik: C#, SQL-Server, Crystal Reports, Inno Setup.

För mer information kontakta kundansvarig:

Oskar Persson oskar.persson@alero.se